Με την υποβολή της φόρμας δηλώνω ότι αναλαμβάνω την υποχρέωση να τηρήσω τον κανονισμό περί προσωπικών δεδομένων.

    ΠΡΟΣ:

    Τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας μέσω του γραφείου διαχείρισης κοινοχρήστων με την επωνυμία ΟΙΚΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, Βέροια, Καρατάσου 35.

    Με την υποβολή της φόρμας δηλώνω ότι αναλαμβάνω την υποχρέωση να τηρήσω τον κανονισμό περί προσωπικών δεδομένων.