Διαχείριση Κοινοχρήστων Πολυκατοικιών

Απάντηση: Θα επιλέξετε την επιχείρηση μας για την διαχείριση των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας σας διότι έχουμε θεσπίσει πλήρως δομημένες και άρτια οργανωμένες διαδικασίες, μέσα από τις οποίες διασφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας σας. Θα δημιουργήσουμε εξατομικευμένα το προφίλ σας έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν ολοκληρωμένα οι ανάγκες σας.  

Απάντηση: Στον πίνακα ανακοινώσεων της πολυκατοικίας αναρτάται η κατάσταση κατανομής η οποία περιγράφει  τις μηνιαίες δαπάνες και τα ποσοστά επιβάρυνσης ανά διαιρεμένο χώρο. Επιπλέον αναρτώνται αποδείξεις των δαπανών που περιγράφονται στην παραπάνω κατάσταση. Επίσης διανέμονται ειδοποιητήρια σε κάθε διαμέρισμα στα οποία περιγράφονται οι συνολικές δαπάνες και αναλύεται η κατανομή του διαμερίσματος.

Απάντηση: Οι κοινόχρηστες δαπάνες κατανέμονται ανάλογα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας σας. 

Απάντηση: Επικοινωνήστε με την επιχείρηση προκειμένου να επιλέξετε τους τρόπους ενημέρωσης που σας ταιριάζουν. 

Απάντηση: Επικοινωνήστε με την επιχείρηση προκειμένου να επιλέξετε τους τρόπους πληρωμής που σας ταιριάζουν. 

Απάντηση:  Εάν επιθυμείτε, αναθέτουμε σε ανεξάρτητο επαγγελματία τεχνικό συνεργάτη να προτείνει λύση αποκατάστασης του προβλήματος. Εφόσον αποδεχτείτε την πρόταση ο τεχνικός θα προχωρήσει σε αποκατάσταση της τεχνικής βλάβης. Σε περίπτωση που χρειάζεται οργανώνουμε τη λήψη απόφασης των ιδιοκτητών μέσα από καινοτόμο διαδικασία που έχουμε δημιουργήσει. 

Απάντηση:  Εάν επιθυμείτε, αναθέτουμε σε ανεξάρτητο επαγγελματία τεχνικό συνεργάτη να προτείνει λύση αποκατάστασης του προβλήματος. Εφόσον αποδεχτείτε την πρόταση ο τεχνικός θα προχωρήσει σε αποκατάσταση της τεχνικής βλάβης. Σε περίπτωση που χρειάζεται οργανώνουμε τη λήψη απόφασης των ιδιοκτητών μέσα από καινοτόμο διαδικασία που έχουμε δημιουργήσει. 

Απάντηση: Εφόσον μέσα από την επικοινωνία με τον οφειλέτη διαπιστωθεί άρνηση πληρωμής ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες για το πρόβλημα και για τις λύσεις που υπάρχουν, οργανώνεται η λήψη απόφασης των ιδιοκτητών και πραγματοποιούνται οι ενέργειες που αποφασίστηκαν.  

Απάντηση: Κατανοώντας πλήρως τις ανάγκες σας, παρέχουμε την δυνατότητα να λάβετε αποφάσεις εύκολα, έξυπνα και γρήγορα, ακολουθώντας μια σειρά πρωτοποριακών διαδικασιών που δημιουργήσαμε για σας. 

Απάντηση: Οργανώνουμε την λήψη απόφασης των ιδιοκτητών για την ανάληψη της διαχείρισης των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας σας, στην συνέχεια απογράφουμε τα δεδομένα σας και ξεκινάμε να διαχειριζόμαστε εξατομικευμένα τις ανάγκες σας. 

Υπηρεσία Καθαρισμού Κτιρίων

Απάντηση: Επιλέγοντας μας για τον καθαρισμό του χώρου σας, σας προτείνουμε πρόγραμμα καθαριότητας ώστε να απολαμβάνετε ποιοτικές υπηρεσίες βασισμένες στις ανάγκες σας, από έμπειρο προσωπικό και με σύγχρονα εργαλεία και υλικά.

Απάντηση: Επικοινωνήστε με την επιχείρηση προκειμένου να συζητήσουμε για τις ανάγκες σας σχετικά με την καθαριότητα του χώρου σας και να λάβετε μία προσφορά η οποία θα βασίζεται τόσο στις επιθυμίες σας όσο και στις ιδιαιτερότητες του χώρου σας 

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας - Δ.Α.Π.

Απάντηση: Θα επιλέξετε την επιχείρηση μας για να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα μιας άκρως πρωτοποριακής υπηρεσίας που δημιουργήσαμε για την διαχείριση των ακινήτων. Μεταξύ άλλων κερδίζετε την διατήρηση ή ακόμα και αύξηση της επενδυτικής αξίας των ακινήτων σας ενώ δεν αναλώνετε πλέον πολύτιμο χρόνο σε σχετικές εργασίες και ταυτόχρονα διατηρείτε τον απόλυτο έλεγχο μέσα από την διαφάνεια που χαρακτηρίζει τις διαδικασίες της επιχείρησης μας.

Απάντηση: Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δυνατότητες, τα προβλήματα και την προοπτική του ακινήτου σας, σας παρουσιάζουμε προτάσεις αναβάθμισης χρησιμοποιώντας και επιδοτούμενα προγράμματα.

Απάντηση: Ο χρόνος ενασχόλησης σας ελαχιστοποιείται καθώς εμείς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που προκύπτουν οπότε εσείς απολαμβάνετε τα κέρδη.

Απάντηση: Η διαδικασία είναι πολύ απλή, απογράφουμε τα δεδομένα του ακινήτου σας και το διαχειριζόμαστε εξατομικευμένα τις εργασίες του.